ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 14ης τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

ΠΙΝΑΚΑΣ

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της  14ης τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ

Δήμου Ανατολικής Μάνης

13/11/2017