Πρόσκληση συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής στις 22-3-2022 (ορθή επανάληψη)

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ως προς την ημερομηνία συνεδρίασης 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλώ σε  συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Γραφείο Δημάρχου, στον 1ο όροφο, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, την 22η του μηνός Μαρτίου έτους 2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

19/03/2022