ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-9-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλώ σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Γραφείο Δημάρχου, στον 1ο όροφο, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης για το έτος 2021.

14/09/2020