ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλώ σε δημόσια συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 22η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα  12:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο θέμα της ημερήσιας διάταξης

21/01/2019