Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 18η του μηνός Ιουνίου έτους 2013, ημέρα   Τρίτη και ώρα  12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

14/06/2013