ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 22η του μηνός Αυγούστου έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα  13:30 για τη συζήτηση και λήψη απoφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης έτους 2015.
  2. Σύνταξη προσχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

 

 

 

 

 O Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

 

 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

 

Αρχεία

19/08/2014