ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 8η του μηνός Απριλίου έτους 2014, ημέρα  Τρίτη και ώρα  13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων της ΕΛ.ΑΣ. από υπαλλήλους του Δήμου.

 

 

 

 O Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

 

Αρχεία

04/04/2014