ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 28η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα  12:30 για τη συζήτηση και λήψη απoφάσεων,

24/02/2017