ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλώ σε  συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Γραφείο Δημάρχου, στον 1ο όροφο, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, την 7η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

03/10/2022