Πρόσκληση συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής στις 23-3-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλώ σε  συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Γραφείο Δημάρχου, στον 1ο όροφο, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, την 23η του μηνός Μαρτίου έτους 2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,

18/03/2022