ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-5-2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 27η του μηνός Μαΐου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο θέμα της ημερήσιας διάταξης

22/05/2020