Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής , στις 17-11-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλώ σε  συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Γραφείο Δημάρχου, στον 1ο όροφο, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, την 17η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

12/11/2021