Πρόσκληση συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής στις 3-5-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλώ σε  συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Γραφείο Δημάρχου, στον 1ο όροφο, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, την 3η του μηνός Μαΐου έτους 2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

28/04/2023