ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σας γνωστοποιώ ότι η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που είχε οριστεί για την 15-6-2017 ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας.

Ύστερα από αυτό Σας καλώ να προσέλθετε σε ΔΕΥΤΕΡΗ δημόσια συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 27η του μηνός Ιουνίου έτους 2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα  14:30

23/06/2017