ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-11-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλώ σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Γραφείο Δημάρχου, στον 1ο όροφο, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, την 7η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης για το οικονομικό έτος 2021.

02/11/2020