ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Γύθειο    30- 04 - 2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ. : 29

Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

                    Προς:

                                                                                            Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    Σας προσκαλώ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την  4η Μαΐου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 -          Κατανομή πίστωσης 25.000,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

 -          Παραχώρηση αίθουσας διδασκαλίας 2ου Δημοτικού Σχολείου Γυθείου κατόπιν αιτήσεως της Υπεύθυνης Εκπαίδευσης Σχολής Γονέων Λακωνίας, Καλατζή Νίκης.

 -           Παραχώρηση σχολικού χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Γυθείου κατόπιν αιτήσεως του Δικτύου Εξετάσεων Πελοποννήσου.

 -          Συζήτηση για οφειλή πρώην Σχολικής Επιτροπής προς Ι.Κ.Α.

 -          Συζήτηση για εξόφληση οφειλής προς Α. ΚΟΣΒΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

 

 H Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

 

30/04/2015