ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11-09-2017

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Γύθειο  6/9/2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ. :74

Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

                  Προς: Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σας προσκαλώ σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 11η  Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Συζήτηση αιτήματος Αργυριάδου Άννας
  • Αποδοχή ποσού 12.900€ για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων
  • Εξουσιοδότηση διευθυντών όσον αφορά στη διαχείριση των Τραπεζικών Λογαριασμών.
  • Σχετικά με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων.

   

H Πρόεδρος του Δ.Σ

 Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

 

 

 

06/09/2017