Πρόσκληση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης»  που θα διεξαχθεί  στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου του Ν. Π. Δήμου Ανατολικής Μάνης, επί της οδού Βασιλέως Παύλου, στις  8 Απριλίου έτους 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης

04/04/2017