ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 13η Μαϊου έτους 2022  ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 12:00μμ.  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση  εδώ .

09/05/2022