ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Α/ΒΑΘΜΙΑΣ Σχολικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 6η Ιουνίου έτους 2022  ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 13:00μμ.  για λήψη απόφασης στo  παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδω

01/06/2022