ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Α/ΒΑΘΜΙΑΣ Σχολικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 1η Ιουνίου έτους 2022  ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 12:30μμ.  για λήψη απόφασης στo  παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ

27/05/2022