ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Α/ΒΑΘΜΙΑΣ Σχολικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 24η Μαϊου έτους 2022  ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 12:00μμ.  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.

20/05/2022