ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 18η Μαρτίου έτους 2022  ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 12:00μμ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ

14/03/2022