ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Α/ΒΑΘΜΙΑΣ Σχολικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 15η Ιουνίου έτους 2022  ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 13:00μμ.  για λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδω

10/06/2022