ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Γύθειο 14/6/2017 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ. :46  

Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

                  Προς:

                                                                                        Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

            Σας προσκαλώ σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την  19η  Ιουνίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο  Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Έγκριση δωρεάν κατασκευής ελαστικού τάπητα ασφαλείας στο 3Ο Δημοτικό Σχολείο Γυθείου

 

 

 

H Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

                                                             Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

 

 

 

15/06/2017