ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Γύθειο 30/5/2017   

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ. :35  

Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

                  Προς:

                                                                                        Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

            Σας προσκαλώ σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την  6η  Ιουνίου έτους 2017, ημέρα Tρίτη και ώρα 18:45 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο  Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Παραχώρηση σχολικού χώρου
  • Αποδοχή ποσού

 

 

 

                                                                 H Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

                                                             Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

 

 

 

30/05/2017