ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

        Η Πρόεδρος του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΨΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την  15ηΙανουαρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1.        Εξουσιοδότηση σε αρμόδιο όργανο των Σχολικών Μονάδων όσον αφορά στη διαχείριση των Τραπεζικών Λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος κατόπιν αντικαταστάσεων Προϊσταμένων.

H Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

                                                             Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

11/01/2016