ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         Σας προσκαλώ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 18η  Φεβρουαρίου   έτους 2015,  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 14:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα κάτωθι θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015( βάσει της  αριθμ.πρωτ. 25/29-01-2015 βεβαίωσης του Ν.Π.)

ΘΕΜΑ 2ο : Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Γυθείου και σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού Ν.Π.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Η πρόεδρος

 

 

                                                                                     Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

 

 

 

 

Αρχεία

13/02/2015