ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Γύθειο    07- 12 - 2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ. : 51

Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

                  Προς:

                                                                                            Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

    Σας προσκαλώ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την  11η Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:15 στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου του Ν.Π. επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Σχετικά με αντικατάσταση προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου -  καθαρίστρια σχολικού κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αρεόπολης για το σχολικό έτος 2015-2016.
  • Αποδοχή ποσού 9.762,00€ για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.
  • Αποδοχή ποσού 10.939,45€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

 

 

 H Πρόεδρος του Δ.Σ 

 

Δρακουλάκου Ελένη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/12/2015