ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 4η Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή με  ώρα έναρξης 13:00μμ. και ώρα λήξης 15:00μμ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση

28/02/2022