ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 18 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης 14:00μμ. και ώρα λήξης 16:00μμ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση

14/02/2022