ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 10η Μαρτίου  2022, ημέρα  Πέμπτη με  ώρα έναρξης 14:00μμ. και ώρα λήξης 15:00μμ. για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ. 

08/03/2022