ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Β/ΒΑΘΜΙΑΣ Σχολικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 31η Μαϊου 2022, ημέρα  Τρίτη  με  ώρα έναρξης 14:00μμ.  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ

26/05/2022