ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Β-ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 28η  Σεπτεμβρίου, έτους  2022, ημέρα Τετάρτη ,  με ώρα έναρξης  14:00μμ.  για λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδω

Αρχεία

23/09/2022