ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Β-ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 8η  Νοεμβρίου, έτους  2022, ημέρα Τρίτη ,  με ώρα έναρξης  15:00μμ.  για λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκλήση εδώ

04/11/2022