ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 13η Μαϊου 2022, ημέρα  Παρασκευή  με  ώρα έναρξης 14:00μμ.  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ

09/05/2022