ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Β-ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 13η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα  Τρίτη  με  ώρα έναρξης  12:00μμ.  για λήψη απόφασης στο μοναδικό  θέμα  της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ 

09/09/2022