ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Γύθειο    06- 11 - 2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ. : 39 

Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

                  Προς:

                                                                                            Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

    Σας προσκαλώ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την  10η Νοεμβρίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου του Ν.Π. επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Αποδοχή ποσού 22.000€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
  • Διάθεση πίστωσης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2016.
  • Περί εξέτασης αιτήσεως κου. Ιωάννη Μαγγούση.
  • Ανανέωση συνδρομής με Εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής.
  • Μείωση χρηματοδότησης καθαρισμού σχολικών κτιρίων.

 

 

 H Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

Δρακουλάκου Ελένη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/11/2015