ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΚΠΑΠΑ

 

 

 

Ελληνική Δημοκρατία                                                              Γύθειο   14 - 08 -2015

Νομός Λακωνίας

ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας                        Αρ. Πρωτ.: 339 

& Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού

Δήμου Ανατολικής Μάνης

-----------------------------------------------------

Ταχ. Δ/νση:  Γύθειο

Τ.Κ 23200

Πληροφορίες: Αργειτάκου Ευθαλία         

Τηλ 2733 3 60348

Φαξ 2733 3 60348                                                                                        ΠΡΟΣ:

                                                                                                              Τα Μέλη του Δ.Σ.

 

 

 

                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         Σας προσκαλώ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 19η Αυγούστου 2015,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου του Ν.Π. επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

-          Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για την καταβολή φόρου εισοδήματος.

-          Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και περιγραφή δαπάνης για την αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης.

-          Διάθεση πιστώσεων.

-          Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).

-          Ανάκληση της 42/2015 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. και λήψη νέας σχετικά με παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σταδίου Γυθείου και χώρων αυτού στα σωματεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

 

 

Η Πρόεδρος

 

 

Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

 

 

 

 

 

 

 

14/08/2015