11η Πρόσκληση Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ για 7/5/2021(δια περιφοράς)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

Γύθειο, 26-4-2021

Αριθμ.Πρωτ.: 151

Προς:
Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην δια περιφοράς Ειδική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 7ην Μαΐου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης 10:00π.μ. και ώρα λήξης 10:30π.μ.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 & 75/Α/30-3-2020), του υπ΄αριθμ: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου, της υπ΄αριθμ: 40/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-ΤΟΨ) και της 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Θέμα 1: Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), από το Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου
Ανατολικής Μάνης, στο ισόγειο κτίριο του Ν.Π. επί της οδού Βασιλέως Παύλου
στο Γύθειο, Ανατολικής Μάνης.
Για να ψηφίσετε στα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα πρέπει κατά την ώρα της συνεδρίασης, δηλαδή από τις 10:00π.μ. μέχρι τις 10:30π.μ., να αποστείλετε είτε:
➢ α) Ηλεκτρονικό μήνυμα e-mail, από τον προσωπικό σας λογαριασμό προς το e-mail της Γραμματείας του Ν.Π. (okpapa@1315.syzefxis.gov.gr) ή
➢ β) Όσοι δεν διαθέτετε προσωπικό λογαριασμό θα μπορείτε να ψηφίσετε τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με τη χρήση μηνύματος sms, προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (697 031 1442) γράφοντας το όνομά σας, τον αριθμό του θέματος, την ψήφο σας (π.χ. Λεωνίδας Πουλικάκος , 1,Υπέρ, Λευκό, Κατά).
Τα ανωτέρω επιλέχθηκαν προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία.
Για οποιαδήποτε ερώτηση- απορία σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορείτε να καλείτε τον Πρόεδρο στο τηλέφωνο (697 286 0025).

Θέμα 1: Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας

Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), από το Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου

Ανατολικής Μάνης, στο ισόγειο κτίριο του Ν.Π. επί της οδού Βασιλέως Παύλου

στο Γύθειο, Ανατολικής Μάνης.

Για να ψηφίσετε στα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα πρέπει κατά την ώρα της συνεδρίασης, δηλαδή από τις 10:00π.μ. μέχρι τις 10:30π.μ., να αποστείλετε είτε:

➢ α) Ηλεκτρονικό μήνυμα e-mail, από τον προσωπικό σας λογαριασμό προς το e-mail της Γραμματείας του Ν.Π. (okpapa@1315.syzefxis.gov.gr) ή

➢ β) Όσοι δεν διαθέτετε προσωπικό λογαριασμό θα μπορείτε να ψηφίσετε τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με τη χρήση μηνύματος sms, προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (697 031 1442) γράφοντας το όνομά σας, τον αριθμό του θέματος, την ψήφο σας (π.χ. Λεωνίδας Πουλικάκος , 1,Υπέρ, Λευκό, Κατά).

Τα ανωτέρω επιλέχθηκαν προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία.

Για οποιαδήποτε ερώτηση- απορία σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορείτε να καλείτε τον Πρόεδρο στο τηλέφωνο (697 286 0025).

Μετά το πέρας της ώρας λήξης της συνεδρίασης ήτοι:10:30π.μ., καμία ψήφος δε θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρώτη τακτική συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λεωνίδας Πουλικάκος

 

 

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την 11η Πρόσκληση του Ν.Π.

26/04/2021