12η Πρόσκληση Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ για 11/5/2021(δια περιφοράς)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

 

   Γύθειο,            7-5-2021       

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

   Αριθμ.Πρωτ.: 157

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

 

 

 

                                                                           Προς:

Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε  να συμμετέχετε στην δια περιφοράς  Ειδική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 11ην Μαΐου έτους 2021, ημέρα  Τρίτη, με ώρα έναρξης 10:00π.μ. και ώρα λήξης 10:30π.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 & 75/Α/30-3-2020), του υπ΄αριθμ: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου, της υπ΄αριθμ: 40/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-ΤΟΨ) και της 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίου του  ΥΠ. ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:  

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση

07/05/2021