5η Πρόσκληση Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ στις 8-3-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σας προσκαλούμε  να συμμετέχετε στην δια περιφοράς  Ειδική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 8ην Μαρτίου έτους 2021, ημέρα  Δευτέρα, με ώρα έναρξης 10:00π.μ. και ώρα λήξης 11:00π.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 & 75/Α/30-3-2020), του υπ΄αριθμ: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου, της υπ΄αριθμ: 40/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-ΤΟΨ) και της 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίου του  ΥΠ. ΕΣ. για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Θέμα 1:   Απόφαση σχετικά με την άδεια έκδοσης λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Αρεοπόλεως Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

Διαβάστε  εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση

Αρχεία

02/03/2021