23η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (την 31/10/2022) σε ορθή επανάληψη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 31ην του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα  10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Αναλυτικά η 23η Πρόσκληση (σε Ορθή Επανάληψη)

21/10/2022