23η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (την 5/9/2023)

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 5ην του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στο παρακάτω  θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

Αναλυτικά η 23η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Ν.Π.ΟΚΠΑΠΑ 

 

31/08/2023