ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 24/05/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου   που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 24η του μηνός Μαίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα  12:30 για τη συζήτηση, στα κατωτέρω θέματα

20/05/2016