ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΚΠΑΠΑ

 

Ελληνική Δημοκρατία                                                              Γύθειο   07 - 12 -2015

Νομός Λακωνίας

ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας                        Αρ. Πρωτ.: 556

& Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού

Δήμου Ανατολικής Μάνης

-----------------------------------------------------

Ταχ. Δ/νση:  Γύθειο

Τ.Κ 23200

Πληροφορίες: Αργειτάκου Ευθαλία         

Τηλ 2733 3 60348

Φαξ 2733 3 60348                                                                                        ΠΡΟΣ:

                                                                                                              Τα Μέλη του Δ.Σ.

 

 

 

                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         Σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 11η  Δεκεμβρίου 2015,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:45 στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου του Ν.Π. επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα :

 

  • Διάθεση πιστώσεων.

 

  • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και περιγραφή δαπάνης ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων.

 

  • Ορισμός ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2014 του Νομικού Προσώπου - Καθορισμός αμοιβής.
  • Ορισμός ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2015 του Νομικού Προσώπου - Καθορισμός αμοιβής.
  • Σχετικά με δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού σταδίου κατόπιν αιτήσεως του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λακωνικής.

 

 

Η Πρόεδρος

 

 

Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/12/2015