26η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (την 24/10/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 24ην του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

Εδώ Αναλυτικά η 26η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ

18/10/2023