ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

Ελληνική Δημοκρατία                                                              Γύθειο   30 - 10 -2015

Νομός Λακωνίας

ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας                        Αρ. Πρωτ.: 474 

& Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού

Δήμου Ανατολικής Μάνης

-----------------------------------------------------

Ταχ. Δ/νση:  Γύθειο

Τ.Κ 23200

Πληροφορίες: Αργειτάκου Ευθαλία         

Τηλ 2733 3 60348

Φαξ 2733 3 60348                                                                                        ΠΡΟΣ:

                                                                                                              Τα Μέλη του Δ.Σ.

 

 

 

                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         Σας προσκαλώ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 5η  Νοεμβρίου 2015,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου του Ν.Π. επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και περιγραφή υπηρεσιών Εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος Οικονομικών Ετών 2011,2012,2013.
  • Διάθεση πιστώσεων .
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για απόδοση κρατήσεων.

 

Η Πρόεδρος

 

Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

 

 

 

Αρχεία

30/10/2015