ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

Ελληνική Δημοκρατία                                              Γύθειο 10/11/2014

Νομός Λακωνίας

ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας       Αρ. Πρωτ. 327

& Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού

Δήμου Ανατολικής Μάνης

-----------------------------------------------------

Ταχ. Δ/νση:  Γύθειο

Τ.Κ 23200

Πληροφορίες: Καρνιάτη Φωτεινή         

Τηλ 2733 3 60348, 2733 3 60349

Φαξ 2733 3 60348                                                    ΠΡΟΣ

 

                                                                             Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

 

 

                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         Σας προσκαλώ σε δημόσια  ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 14η Νοεμβρίου   έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 10.00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης .

 

-Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας  & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης» οικ. έτους 2015 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Η πρόεδρος

 

 

                                                                                     Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/11/2014