22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ (την 9/8/2023)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 9ην του μηνός Αυγούστου  έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα  10:00 π.μ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Αναλυτικά η 22η Πρόσκληση του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ

04/08/2023